Vsa vprašanja, predloge in pripombe v zvezi s tekočim vzdrževanjem cest, javne razsvetljave, pluženja, avtobusnih postajališč, zelenih površin, drevja, divjih odlagališč, … pošljite na mail oziroma prijavite na brezplačno telefonsko številko:

  • tel.: 080 1885
  • email: mok@kranj.si

Pluženje: Janez Lukan, 041 649 461

Pasji iztrebki: Za postavitev in praznjenje košev za pasje iztrebke je pristojno podjetje Flora (kontakt: Matjaž Kumer, 041 637 595).

 

Redarje lahko pokličete v povezavi z vso redarsko problematiko, predvideni so tudi redni obiskih oziroma pregledi opisanih območij.

RedarTelefonKrajevna skupnost
Žiga Poljak2373-361Besnica, Podblica
Drago Kožuh2373-284Bitnje, Žabnica
Damir Salihović2373-353Golnik, Goriče
Srečko Lukman2373-214Kokrica, Vodovodni stolp
Andrej Čelik2373-212Stražišče, Jošt
Janez Gerič2373-213Čirče, Hrastje
Herman Mubi2373-211Center, Zlato polje
Irena Ropret2373-359Gorenja Sava, Struževo
Predrag Vasić2373-358Bratov Smuk, Primskovo
Dušan Antonič2373-375Predoslje, Britof
Ivan Peternelj2373-203Orehek-Drulovka, Mavčiče
Rafael Kranjc2373-205Huje, Planina
Irena Žagar2373-204Trstenik, Tenetiše